TARTU HANSA ROTARY KLUBI

Taotluste vastuvõtt on lõppenud

Stipendiumikonkursile taotluste vastuvõtt lõppes 15.03. 2017.

Alates 16.03.2017 enam taotlusi vastu ei võeta.

Stipendiumikonkurss

Stipendium määratakse noortele, kellel on soov ja tahe omandada teadmisi, oskusi ja väärtusi, mis loovad täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks,  kel on soov õppida edasi Eestis või välismaal. Stipendiumi võib taotleda muusikariistade, heli- ja audiotehnika soetamiseks, kontsertreisidest, koolitustest, spordivõistlustest, olümpiaadidest, näitustest jne.  osavõtuks ja muu teadusliku, loomingulise või sportliku tegevuse arendamiseks.
Stipendiumi võivad taotleda noored ise või oma andekatele õpilastele nende vanemad, õpetajad huvijuhid, treenerid, huvikoolide ja ringide juhid jne.
Stipendiumi saab taotleda üks kord aastas. Stipendiumifondi suurus on käesoleval aastal 6000 eurot.
Taotlused tuleb esitada elektroonselt Tartu Hansa Rotary Klubi veebilehe kaudu kuni  15.03.2017.

Õnnitleme veebruarikuu sünnipäevalapsi!

Puu puhkeb õide
nagu naeratama suu.

Nüüd oma naeratust sa
oma kätel kannad…
/Arvi Siig/

 

Sirje Ginter 6. veebruar      

Kristel Kesalo 15. veebruar

Triin Anette Kaasik 18. veebruar 

Õnnitleme jaanuarikuu sünnipäevalapsi!

Kadri Linamägi 2. jaanuar

Tea Taliaru 4. jaanuar

Sirje Tael 9. jaanuar

Reet Kinks 14. jaanuar

Merike Nigul 18. jaanuar

Ene Tannberg 22. jaanuar

 

Õnnitleme detsembrikuu sünnipäevalapsi!

  Kolm mul oli kaunist sõna,
sõna sõnatut, nime nimetut.
Üks oli kuldne, üks hõbene,
ja üks oli valgevaskine.

Oi sina tüdruk täherinda,
sulle kolm need kõik kinkisin…

/KINGITUSED P.-E. Rummo/

       Tiia Teppan 29. detsember

Andekuse uurija Viire Sepp esineb koosolekul 19.12. 2016

 

Tartu Hansa Rotary klubi on kümnendi jooksul välja andnud stipendiume andekatele noortele.

Me hoolime, et Eesti oleks veelgi parem paik elada. Tänasel koosolekul kõneleb andekuse uurija, klubiõde Viire Sepp ande leidmisest ja toetamisest ehk olukorrast riigis ande arendamisel.
Aitäh kõigile, kes on osalenud meie heategevuskontsertidel ja seeläbi Eesti homset toetanud.

Aune Past