TARTU HANSA ROTARY KLUBI

Teadusmalev 2022

Tartu Hansa Rotary toetab noorte Teadusmalevat

Tiia Teppan, Tartu Hansa Rotary klubi president

Suvi on tavaliselt puhkamiseks, aga kindlasti mitte  rotariaanidele nende traditsiooniliste heategevusürituste korraldamisel! Suur rõõm oli reedel osaleda Tõravere Observatooriumis Teadusmaleva noorte teadlaste (15-19-aastased koolinoored) uurimustööde esitlusel.. Kui laagri alguses oli üle eesti kokku tulnud 14 arglikku ja teineteist võõrastavat noort, siis 3 nädalat olid teinud imet:: auditooriumi  ees esinesid julged, rõõmsad ja oma seisukohti kaitsvad tulevased Eesti teadlased. Uurimisi viidi läbi kosmosest, astronoomiast, programmmeerimisest, kaugseirest, kliimamuutustest, ESTCUBE 3 eeltööst. Akadeemiliste probleemide lahendamise kõrval külastati ka teadusmahuka tootmisega ettevõtteid ja õpiti observatooriumi laboriseadmetega toime tulema.

Suur tänu Tõravere Observatooriumi  Teadusmaleva juhendajatele ja eriti laagri peakorraldajale Heli Lättile. Tartu Hansa Rotary Klubi sai kinnituse, et meie heategevuse põhisuund- andekate noorte toetamine on väärt, et seda  kindlasti jätkata. Andekad ja töökad inimesed on meie väikese riigi PEAVARA! Rotary selle aasta loosung on: Imagine Rotary. Kujuta ette Rotary liikumist, kus me kõik üheskoos muudame maailma paremaks. Rotariaanidele on ühiskonna teenimine isiklikest huvidest eespool ja üheskoos suudame palju.

 

Tartu Hansa Rotary Club supports Scientific camp for talented kids

Tiia Teppan,

Tartu Hansa Rotary Club

President 2022-2023

Summer is usually for vacations, but certainly not for Rotarians when it comes to organizing their traditional charity events! On Friday, it was a great pleasure to participate in the presentation of the research works of young scientists (15-19-year-old schoolchildren) in the Tõravere Observatory.

At the beginning of the camp, 14 shy and alienating young people had gathered from all over Estonia, but 3 weeks had done a miracle: brave people performed in front of the audience, future Estonian scientists who  defend their academic research results. Research was conducted on Space, astronomy, programming, remote sensing, climate change, satellite ESTCUBE 3 preliminary work. In addition to solving academic problems, they also visited companies with research-intensive production and learned how to handle the observatory’s laboratory equipment.Many thanks to the instructors of Tõravere Observatory’s Science Challenge and especially to the main organizer of the camp, Heli Lätti.  Tartu Hansa Rotary Club received confirmation that the main direction of our charity – supporting talented young people- is right, so it is definitely worth continuing. Talented and hardworking people are the MAIN ASSET of our small country! Rotary’s slogan this year is: Imagine Rotary. Imagine a Rotary movement where we TOGETHER make the world a better place. For Rotarians, service to society comes before personal interests, and together we can do a lot.

Tartu Hansa Rotary Klubi tukee nuorten tieteellistä kesäleiriä

Tiia TeppanTartu Hansa Rotary KlubiPresidentti 2022-2023Kesä on yleensä lomailua, mutta ei todellakaan rotareille, kun on kyse perinteisten hyväntekeväisyystapahtumien järjestämisestä! Perjantaina oli suuri ilo osallistua nuorten tutkijoiden (15-19-vuotiaiden koululaisten) tutkimustöiden esittelyyn Tõraveren observatoriossa. Leirin alkuun oli kerääntynyt 14 ujoa ja vieraantunutta nuorta eri puolilta Viroa, mutta 3 viikossa he olivat tehneet ihmeen: rohkeat ihmiset esiintyivät yleisön edessä, tulevat virolaiset tiedemiehet ja naiset, jotka ovat iloisia ja puolustavat tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksia tehtiin avaruudesta, tähtitiedestä, ohjelmoinnista, kaukokartoituksesta, ilmastonmuutoksesta, ESTCUBE 3 -esityöstä. Akateemisten ongelmien ratkaisemisen lisäksi he vierailivat myös tutkimusintensiivistä tuotantoa harjoittavissa yrityksissä ja oppivat käsittelemään observatorion laboratoriolaitteita.Suuri kiitos Tõravere Observatorion Science Camp akateemisille ohjaajille ja erityisesti leirin pääjärjestäjälle Heli Lätille. Tartu Hansa Rotary Club sai vahvistuksen, että hyväntekeväisyysjärjestömme pääsuunta -lahjakkaiden nuorten tukeminen-, on tärkeä ja tästä kannattaa ehdottomasti jatkaa. Lahjakkaat ja ahkerat ihmiset ovat pienen maamme PÄÄOMAA! Rotaryn lause tänä vuonna on: Imagine Rotary. Kuvittele Rotary-liikettä, jossa me kaikki  -TOGETHER- työskentelemme yhdessä tehdäksemme maailmasta paremman paikan. Rotareille yhteiskunnan palveleminen menee henkilökohtaisten etujen edelle, ja yhdessä voimme tehdä paljon.

Rotary International piirkonna konverentsil tunnustati Aune Pasti Paul Harrise Fellowship medaliga

28. mail 2022 toimus Helsingis Rotary International piirkonna 1420 konverents. Päeva teemad olid rotariaanide tegevus rahu tagamiseks ja Balti meri – meie ohustatud pärl. Eesti rotariaanide tegevus Ukraina abistamiseks on ühistöös MTÜga Slava Ukraini, lisaks toetavad klubid on sõprusklubisid Ukrainas ja iga rotariaan panustab lisaks omal valikul, kas toetades pagulasi või annetades.
28. mail toimus ka Rotary International piirkonna 1420 kevadkoosolek, kus tehti teatavaks valimiskomisjoni otsus. Piirkonna 1420 kuberner aastatel 2024-2025 on Tartu Hansa Rotary klubi charterliige Aune Past. Nii nagu Tartu Hansa Rotary oli esimene naisliikmetega klubi Eestis, nii on ka meie klubi liige esimene eesti naine piirkonna kuberneriks. Täna tegutseb Eestis 4 ainult naisliikmetega Rotary klubi. Esimene Rotary klubi maailmas, kes võttis oma liikmeks 3 naist 1960tel, visati Rotary Internationalist välja, järgmine kord võeti naine ametlikult Rotary liikmeks 1989.aastal. Täna on Rotary liikumine mitmekesine ja liikmelisuse puhul on olulisim ühiskonna teenimine.
Rotary International piirkonna 1420 pidulikul tänuüritusel autasustati Paul Harrise Fellowship medaliga Tallinna Vanalinna Rotary presidenti Andrus Kõresaart, sekretäri Kristo Tohvrit ja Tartu Hansa Rotary klubi liiget, Lõuna-Eesti AG-d Aune Pasti.
Tartu Hansa Rotary klubi liikmetest on PHFga autasustatud Ellen Tohvrit, Ave Dahlqisti, Sirje Ginterit, Tea Taliaru ja Eve Moori.
Aastatel 2022-2023 on piirkonna kuberner esimese eestlasena Eesti Rotary 91 aasta pikkuses ajaloos Urmas Kaarlep.

Eesti Vabariigi president Alar Karis Rotary ühiskoosolekul 27.05.2022

Aeg on nutta ja aeg on naerda,
Aeg on luuleta’, aeg on sõnu riimida,
Aeg on sõnugi kokku liimida.
Aeg on tuliselt pääle tikkuda,
Aeg on hääd asja äragi rikkuda.
Aeg on – tulgu, mis tulemas olgugi -,
Aeg kord inime olla ka ometi.
                           /Juhan Liiv Aeg on/
Aeg jõudis kätte ja oleme taas üheskoos, oleme üheskoos Eesti Vabariigi presidendi härra Alar Karisega, rotariaan Alar Karisega. Meid seob Lõuna-Eesti viie klubi ühiskoosolek, mille peateemaks on Eesti tulevik. Juhan Liivi süda muretses ja ka meie, rotariaanid muretseme Eesti tuleviku pärast! Me elame äärmiselt keerulisel ajal ja ka meil on kohustus jääda inimeseks, inimlikuks. Parimaks näiteks on rotariaanide kiirabiautode projekt Ukraina toetuseks.
Kolme klubi ühiskoosoleku idee pärineb Tartu Hansa Rotary klubi charterliikmelt ja Lõuna-Eesti piirkonna abikuberner Aune Pastilt aastast 2010. Aunega asus hoogsalt ideed ellu viima Enn Räpp Tartu Rotary klubist. Koosoleku korraldamine on käinud käest kätte. Sellel hooajal oli Tartu Hansa Rotary klubi kord ning see sai teoks koostöös Tartu klubi presidendi Margus Hansoniga.
Täna osaleb 11 Rotary klubi üle Eesti: Tartu, Tartu Toome, Põlva, Viljandi, Rapla, Tallinn Reval, Tallinn, Tallinn International, Saaremaa, Haapsalu ning korraldaja Tartu Hansa Rotary klubi. Ühiskoosolekul on erakordne külaline Ukrainast, Harkivi Nadiya Rotary klubist Yulia Pavichenko.
Suur tänu kõigile selle aasta eest, mis on osutunud äärmiselt erakordseks ja kindlasti meeldejäävaks. Me oleme kokkuhoidev Rotary pere!
Eva Kams
Tartu Hansa Rotary klubi president 2021-2022
27.05.2022 Eesti Rahva Muuseumis
Fotod: Jassu Hertsmann

Rotariaanide abi on hästi planeeritud ja päästab elusid

Tallinna Vanalinna Rotary klubi alustas Ukraina abistamisaktsiooni juba Eesti Vabariigi aastapäeval.  Abi on hästi planeeritud, konsulteeritakse Ukraina Tervishoiu aseministriga ja kohalike kogukondade koordineerimiskeskustega suurlinnades.

Esimene kiirabiauto, mis oli varustatud Semetroni meditsiinitarvikute, medikamentide, toidu ja kütusega, jõudis juba Kiievisse ja edasi otse abivajajateni.

Teise kiirabiauto annetasid Silberauto, Auve Tech ja Riikaitse Edendamise SA, meditsiinivahendite laadungiga toetasid Semetron ja  ja Chemi-Pharm ja see on jõudnud öösel Ukraina piirile.

Projekti on juba toetanud ka Krimelte, Xolo, Riina Sildos ja Jürgenson perearstikeskus, Tiki Treiler, Heiti Hääl.  Kolmas ja neljas kiirabi auto on laadimisel ja abi sõidab välja täna.

Järgnevatel päevadel on teele minemas veel 4 autot. Iga auto koos varustusega maksumus abisaadetisena on keskmiselt 60 000 eurot. „Saadetised  komplekteerime prioriteetide järgi, see on aja- ja ruumimahukas tegevus,“ ütleb Tallinn Vanalinn Rotary klubi president Andrus Kõresaar. Suureks abiks on T1 kaubanduskeskuse  poolt pakutud vaheladu.

1. märtsil otsustasid ka teised Eesti Rotary klubid Vanalinna klubi algatusega ühineda. Rotary annetustele lisaks on toeks paljud partnerid.

Projekti veavad Tallinna Vanalinna Rotary klubi liikmed, järelvalvet aktsiooni tegevusele teevad Kadri Kaldma Tallinn Reval Rotary klubist ja Margus Hanson Tartu Rotary klubist, kommunikatsiooni ja Lõuna-Eesti koostööga aitab Aune Past Tartu Hansa Rotary klubist.

Iga panustatud tund aitab kedagi, iga annetatud euro mõjub. Eestis on 21 Rotary klubi ja meil on palju sõpru ning koostööpartnereid. Üheskoos oleme jõud.

Kui kellelgi on soovi ja tahtmist aidata kaasa konkreetsele abile, mida Ukraina täna ja just täna vajab, siis saame koos aidata. Anna endast märku Kristo Tohver: kristo@neti.ee

 

 

Heategevuslik kontsert Puuluup ERMis 15. jaanuaril 2022

Tartu Hansa Rotary fond “Tiivasirutus” toetab erinevate valdkondade andekaid noori. Eesti on kosmoseriik ja meie fond teeb koostööd TÜ Tartu Observatooriumi teadusmalevaga, toetades andekaid noori, kes teevad Eestit suuremaks. Lausa nii suureks, et olla kohal kosmoseteaduses.

2022. aasta heategevuskontsert koos ansambliga Puuluup toimus 15. jaanuaril. Oli see vast kontsert! Suur kummardus Ramo Teder ja Marko Veisson! Aitäh ERMi töötajatele professionaalse abi eest!

Heategevuslik kontsert Puuluup 15.01.2022 kell 19 Eesti Rahva Muuseumis

 

Tartu Hansa Rotary klubi heategevuslik kontsert PUULUUP
15.01.2022 kell 19.00 silla-alal, A-sissepääs.
Tartu Hansa Rotary klubi kutsub heategevuslikule kontserdile, et toetada Eesti noori andeid. Tartu Hansa Rotary fond “Tiivasirutus” toetab erinevate valdkondade andekaid noori. Eesti on kosmoseriik ja meie fond teeb koostööd TÜ Tartu Observatooriumi teadusmalevaga, toetades andekaid noori, kes teevad Eestit suuremaks. Lausa nii suureks, et olla kohal kosmoseteaduses.
2022. aasta heategevuskontserdi tulust makstakse noortele tulevastele kosmoseteadlastele teadusmalevas osalemise stipendiumi.
Puuluup aga tutvustab end nii:
Neozombiepostfolk duo Puuluup kutsub teid luuperiga paneeritud elektrohiiukannelde maailma, kus keerlevad poognad, katkevad jõhvid ning Ramo ja Marko vaatlevad vaevu vaoshoitud kirega oma surnuist ärganud rahvapille. Ansambli repertuaar kõneleb kaloririkastest Vormsi pulmatoitudest, platoonilisest armastusest kaasaegsete elektritootmisviiside vastu, loomadest ja muust päevakajalisest ning ajatust. Eestikeelsete laulude kõrval otsib Puuluubi lüürika väljendusvõimalusi ka rohkem ja vähem tundmatute keelkondade vahel ekseldes. Kontserdile sobib kaasa võtta lapsed, ema ning naabrionu, ehkki vahel võib minna pisut lärmakaks. See ei ole lihtsalt mingi kontsert, see on heategevuskontsert.
Koosseis:
Ramo Teder (Pastacas) – hiiu kannel, laul, elektroonika
Marko Veisson – hiiu kannel, laul, elektroonika
www.puuluup.ee
Piletid müügil ka toimumise päeval ERMi kassas.
Avatud restoran Pööripäeva baar.
Uksed avatatud 1 tund enne kontserdi algust. Palume tulla varem ning saabumisel valmis panna Covid-19 tõend koos isikut tõendava dokumendi ja kontserdi pääsmega.
Palume Teid turvalisuse eesmärgil kanda maski kogu ürituse jooksul.

 

Õnnitleme novembrikuu sünnipäevalapsi!

… Tuli päike, tulisilm,
teiseks, teiseks läks kõik ilm.
Laasi hakkas hiilgama,
õhud õrnad õõtsuma,
ilutsema ma.

/NÕMMELILL Anna Haava/

  Ülle Pärl 5. november

 Tiina Grauberg 28. november