Noorte arengu fond

2019.aastal Noorte arengu fondi stipendiumikonkurssi ei toimu.

Käesoleval aastal toetatakse kahte projekti: Teadusmalev ja Vikipeediasse  artiklite kirjutamine.