Teadusmalev 2023 malevlase Keiu pilgu läbi

24.07-09.08.2023 toimus Tõraveres Teadusmalev.

Teadusmalevat korraldasid ESERO Eesti ja Tartu Ülikooli Tartu observatoorium koostöös Tartu Hansa Rotary klubiga.

Teadusmaleva video link, oma kogemust malevast jäädvustas Keiu Vakmann

 
Rohkematest kosmosevaldkonna seiklustest osa saamiseks jälgige kindlasti
Keiu Vakmanni kanaliga seotud Instagram’i https://www.instagram.com/_spacesteps_/