Ülle Koppel

Piirkonnakonverents 15.04.2023 Tallinnas

Iga-aastane piirkonnakonverents toimub sel korral 15. aprillil 2023 Tallinnas.

Allpool leiate konverentsi teemad, õhtuse kava ja lingi registreerumiseks. Lisainfo järgmise päeva tegevuste kohta on tulemas.

Kohtume konverentsil!

DG Urmas Kaarlep

Piirkonna 1420 konverents sisaldab põnevaid ja arendavaid arutlusi teemadel: “Maailma täna – muutused meis, kogukonnas ja maailmas”, “Rotary täna – Imagine Rotary” ja “Rotary homme – Rotary ja noored”.

Lisaks esitlustele sisaldab konverentsi hind lõunasööki restoranis MEKK ja kohvipause. Pausid annavad võimaluse suhelda teiste rotariaanidega ja tutvuda klubide heategevuslike projektidega.

Peale konverentsi ja enne õhtust galat toimub Paul Harrise istutatud tamme tähistuse pidulik avamine Kanutiaia Pargis, Merepuiestee 5, Tallinn.

3.10.2022 avastasime Karlova linnaosa tänavakunsti

“Tänavakunst ei ole ainult seina peale joonistatud pildid, vaid võib olla ükskõik milline loominguline sekkumine linnaruumi” on Aparaaditehase FB seinal.

Käisime koos giid Timoga kodulinna tänavakunsti vaatamas ja selgitusi saamas. Tartu linna kõige suurem monumentaal seinamaal on Aparaaditehase hoovis. 2016 aastal reisis Lõuna-Itaaliast Tartusse tänavakunstnik AweR, kes lõi nädala jooksul mõnusa muusika taustal taskupargi hallile seinale oma esimese monumentaalmaali “falling floating flying”. Optilist illusiooni tekitava signatuuristiiliga kunstniku sõnul iseloomustavad elu võtmesõnad „üleminek“ ja „voolavus“, mis on ka seinamaali märksõnadeks. Tegemist on sürrealistliku maaliga, mis on valminud läbi AweRi signatuurtehnika – siinuseliste joonte.

Fotod: Tiia Teppan

29.08.2022 algas THRK rotary-aasta kohtumine piirkonna kuberneriga hr Urmas Kaarlep

THRK esimene selle hooaja koosolek on toimunud ning meil oli suur rõõm kohtuda piirkonna kuberneri hr. Urmas Kaarlepaga.

Koosolekul kuulasime kuberneri mõtteid algavast hooajast ja iga klubi liige pidi ka ise sõnastama oma motivatsiooni: ” Miks olen rotariaan?”

Kuberneri ettekandest jäi kõige enam meelde lause: Me tahame tulla- me ei pea tulema!”

Ja loomulikult osutus meeldejäävaks kuberneri poolt lauldud “Imagine”… Rotary selle aasta “hümn”!

Hooaja 2022/2023 avamine

Klubi esimene kogunemine hooaja 2022/2023 avamine toimus klubi president Tiia Teppani kutsel Nõos 21.08.2022.

 

Teadusmalev 2022

Tartu Hansa Rotary toetab noorte Teadusmalevat

Tiia Teppan, Tartu Hansa Rotary klubi president

Suvi on tavaliselt puhkamiseks, aga kindlasti mitte  rotariaanidele nende traditsiooniliste heategevusürituste korraldamisel! Suur rõõm oli reedel osaleda Tõravere Observatooriumis Teadusmaleva noorte teadlaste (15-19-aastased koolinoored) uurimustööde esitlusel.. Kui laagri alguses oli üle eesti kokku tulnud 14 arglikku ja teineteist võõrastavat noort, siis 3 nädalat olid teinud imet:: auditooriumi  ees esinesid julged, rõõmsad ja oma seisukohti kaitsvad tulevased Eesti teadlased. Uurimisi viidi läbi kosmosest, astronoomiast, programmmeerimisest, kaugseirest, kliimamuutustest, ESTCUBE 3 eeltööst. Akadeemiliste probleemide lahendamise kõrval külastati ka teadusmahuka tootmisega ettevõtteid ja õpiti observatooriumi laboriseadmetega toime tulema.

Suur tänu Tõravere Observatooriumi  Teadusmaleva juhendajatele ja eriti laagri peakorraldajale Heli Lättile. Tartu Hansa Rotary Klubi sai kinnituse, et meie heategevuse põhisuund- andekate noorte toetamine on väärt, et seda  kindlasti jätkata. Andekad ja töökad inimesed on meie väikese riigi PEAVARA! Rotary selle aasta loosung on: Imagine Rotary. Kujuta ette Rotary liikumist, kus me kõik üheskoos muudame maailma paremaks. Rotariaanidele on ühiskonna teenimine isiklikest huvidest eespool ja üheskoos suudame palju.

 

Tartu Hansa Rotary Club supports Scientific camp for talented kids

Tiia Teppan,

Tartu Hansa Rotary Club

President 2022-2023

Summer is usually for vacations, but certainly not for Rotarians when it comes to organizing their traditional charity events! On Friday, it was a great pleasure to participate in the presentation of the research works of young scientists (15-19-year-old schoolchildren) in the Tõravere Observatory.

At the beginning of the camp, 14 shy and alienating young people had gathered from all over Estonia, but 3 weeks had done a miracle: brave people performed in front of the audience, future Estonian scientists who  defend their academic research results. Research was conducted on Space, astronomy, programming, remote sensing, climate change, satellite ESTCUBE 3 preliminary work. In addition to solving academic problems, they also visited companies with research-intensive production and learned how to handle the observatory’s laboratory equipment.Many thanks to the instructors of Tõravere Observatory’s Science Challenge and especially to the main organizer of the camp, Heli Lätti.  Tartu Hansa Rotary Club received confirmation that the main direction of our charity – supporting talented young people- is right, so it is definitely worth continuing. Talented and hardworking people are the MAIN ASSET of our small country! Rotary’s slogan this year is: Imagine Rotary. Imagine a Rotary movement where we TOGETHER make the world a better place. For Rotarians, service to society comes before personal interests, and together we can do a lot.

Tartu Hansa Rotary Klubi tukee nuorten tieteellistä kesäleiriä

Tiia TeppanTartu Hansa Rotary KlubiPresidentti 2022-2023Kesä on yleensä lomailua, mutta ei todellakaan rotareille, kun on kyse perinteisten hyväntekeväisyystapahtumien järjestämisestä! Perjantaina oli suuri ilo osallistua nuorten tutkijoiden (15-19-vuotiaiden koululaisten) tutkimustöiden esittelyyn Tõraveren observatoriossa. Leirin alkuun oli kerääntynyt 14 ujoa ja vieraantunutta nuorta eri puolilta Viroa, mutta 3 viikossa he olivat tehneet ihmeen: rohkeat ihmiset esiintyivät yleisön edessä, tulevat virolaiset tiedemiehet ja naiset, jotka ovat iloisia ja puolustavat tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksia tehtiin avaruudesta, tähtitiedestä, ohjelmoinnista, kaukokartoituksesta, ilmastonmuutoksesta, ESTCUBE 3 -esityöstä. Akateemisten ongelmien ratkaisemisen lisäksi he vierailivat myös tutkimusintensiivistä tuotantoa harjoittavissa yrityksissä ja oppivat käsittelemään observatorion laboratoriolaitteita.Suuri kiitos Tõravere Observatorion Science Camp akateemisille ohjaajille ja erityisesti leirin pääjärjestäjälle Heli Lätille. Tartu Hansa Rotary Club sai vahvistuksen, että hyväntekeväisyysjärjestömme pääsuunta -lahjakkaiden nuorten tukeminen-, on tärkeä ja tästä kannattaa ehdottomasti jatkaa. Lahjakkaat ja ahkerat ihmiset ovat pienen maamme PÄÄOMAA! Rotaryn lause tänä vuonna on: Imagine Rotary. Kuvittele Rotary-liikettä, jossa me kaikki  -TOGETHER- työskentelemme yhdessä tehdäksemme maailmasta paremman paikan. Rotareille yhteiskunnan palveleminen menee henkilökohtaisten etujen edelle, ja yhdessä voimme tehdä paljon.