Ülle Koppel

3.10.2022 avastasime Karlova linnaosa tänavakunsti

“Tänavakunst ei ole ainult seina peale joonistatud pildid, vaid võib olla ükskõik milline loominguline sekkumine linnaruumi” on Aparaaditehase FB seinal.

Käisime koos giid Timoga kodulinna tänavakunsti vaatamas ja selgitusi saamas. Tartu linna kõige suurem monumentaal seinamaal on Aparaaditehase hoovis. 2016 aastal reisis Lõuna-Itaaliast Tartusse tänavakunstnik AweR, kes lõi nädala jooksul mõnusa muusika taustal taskupargi hallile seinale oma esimese monumentaalmaali “falling floating flying”. Optilist illusiooni tekitava signatuuristiiliga kunstniku sõnul iseloomustavad elu võtmesõnad „üleminek“ ja „voolavus“, mis on ka seinamaali märksõnadeks. Tegemist on sürrealistliku maaliga, mis on valminud läbi AweRi signatuurtehnika – siinuseliste joonte.

Fotod: Tiia Teppan

29.08.2022 algas THRK rotary-aasta kohtumine piirkonna kuberneriga hr Urmas Kaarlep

THRK esimene selle hooaja koosolek on toimunud ning meil oli suur rõõm kohtuda piirkonna kuberneri hr. Urmas Kaarlepaga.

Koosolekul kuulasime kuberneri mõtteid algavast hooajast ja iga klubi liige pidi ka ise sõnastama oma motivatsiooni: ” Miks olen rotariaan?”

Kuberneri ettekandest jäi kõige enam meelde lause: Me tahame tulla- me ei pea tulema!”

Ja loomulikult osutus meeldejäävaks kuberneri poolt lauldud “Imagine”… Rotary selle aasta “hümn”!

Hooaja 2022/2023 avamine

Klubi esimene kogunemine hooaja 2022/2023 avamine toimus klubi president Tiia Teppani kutsel Nõos 21.08.2022.

 

Teadusmalev 2022

Tartu Hansa Rotary toetab noorte Teadusmalevat

Tiia Teppan, Tartu Hansa Rotary klubi president

Suvi on tavaliselt puhkamiseks, aga kindlasti mitte  rotariaanidele nende traditsiooniliste heategevusürituste korraldamisel! Suur rõõm oli reedel osaleda Tõravere Observatooriumis Teadusmaleva noorte teadlaste (15-19-aastased koolinoored) uurimustööde esitlusel.. Kui laagri alguses oli üle eesti kokku tulnud 14 arglikku ja teineteist võõrastavat noort, siis 3 nädalat olid teinud imet:: auditooriumi  ees esinesid julged, rõõmsad ja oma seisukohti kaitsvad tulevased Eesti teadlased. Uurimisi viidi läbi kosmosest, astronoomiast, programmmeerimisest, kaugseirest, kliimamuutustest, ESTCUBE 3 eeltööst. Akadeemiliste probleemide lahendamise kõrval külastati ka teadusmahuka tootmisega ettevõtteid ja õpiti observatooriumi laboriseadmetega toime tulema.

Suur tänu Tõravere Observatooriumi  Teadusmaleva juhendajatele ja eriti laagri peakorraldajale Heli Lättile. Tartu Hansa Rotary Klubi sai kinnituse, et meie heategevuse põhisuund- andekate noorte toetamine on väärt, et seda  kindlasti jätkata. Andekad ja töökad inimesed on meie väikese riigi PEAVARA! Rotary selle aasta loosung on: Imagine Rotary. Kujuta ette Rotary liikumist, kus me kõik üheskoos muudame maailma paremaks. Rotariaanidele on ühiskonna teenimine isiklikest huvidest eespool ja üheskoos suudame palju.

 

Tartu Hansa Rotary Club supports Scientific camp for talented kids

Tiia Teppan,

Tartu Hansa Rotary Club

President 2022-2023

Summer is usually for vacations, but certainly not for Rotarians when it comes to organizing their traditional charity events! On Friday, it was a great pleasure to participate in the presentation of the research works of young scientists (15-19-year-old schoolchildren) in the Tõravere Observatory.

At the beginning of the camp, 14 shy and alienating young people had gathered from all over Estonia, but 3 weeks had done a miracle: brave people performed in front of the audience, future Estonian scientists who  defend their academic research results. Research was conducted on Space, astronomy, programming, remote sensing, climate change, satellite ESTCUBE 3 preliminary work. In addition to solving academic problems, they also visited companies with research-intensive production and learned how to handle the observatory’s laboratory equipment.Many thanks to the instructors of Tõravere Observatory’s Science Challenge and especially to the main organizer of the camp, Heli Lätti.  Tartu Hansa Rotary Club received confirmation that the main direction of our charity – supporting talented young people- is right, so it is definitely worth continuing. Talented and hardworking people are the MAIN ASSET of our small country! Rotary’s slogan this year is: Imagine Rotary. Imagine a Rotary movement where we TOGETHER make the world a better place. For Rotarians, service to society comes before personal interests, and together we can do a lot.

Tartu Hansa Rotary Klubi tukee nuorten tieteellistä kesäleiriä

Tiia TeppanTartu Hansa Rotary KlubiPresidentti 2022-2023Kesä on yleensä lomailua, mutta ei todellakaan rotareille, kun on kyse perinteisten hyväntekeväisyystapahtumien järjestämisestä! Perjantaina oli suuri ilo osallistua nuorten tutkijoiden (15-19-vuotiaiden koululaisten) tutkimustöiden esittelyyn Tõraveren observatoriossa. Leirin alkuun oli kerääntynyt 14 ujoa ja vieraantunutta nuorta eri puolilta Viroa, mutta 3 viikossa he olivat tehneet ihmeen: rohkeat ihmiset esiintyivät yleisön edessä, tulevat virolaiset tiedemiehet ja naiset, jotka ovat iloisia ja puolustavat tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksia tehtiin avaruudesta, tähtitiedestä, ohjelmoinnista, kaukokartoituksesta, ilmastonmuutoksesta, ESTCUBE 3 -esityöstä. Akateemisten ongelmien ratkaisemisen lisäksi he vierailivat myös tutkimusintensiivistä tuotantoa harjoittavissa yrityksissä ja oppivat käsittelemään observatorion laboratoriolaitteita.Suuri kiitos Tõravere Observatorion Science Camp akateemisille ohjaajille ja erityisesti leirin pääjärjestäjälle Heli Lätille. Tartu Hansa Rotary Club sai vahvistuksen, että hyväntekeväisyysjärjestömme pääsuunta -lahjakkaiden nuorten tukeminen-, on tärkeä ja tästä kannattaa ehdottomasti jatkaa. Lahjakkaat ja ahkerat ihmiset ovat pienen maamme PÄÄOMAA! Rotaryn lause tänä vuonna on: Imagine Rotary. Kuvittele Rotary-liikettä, jossa me kaikki  -TOGETHER- työskentelemme yhdessä tehdäksemme maailmasta paremman paikan. Rotareille yhteiskunnan palveleminen menee henkilökohtaisten etujen edelle, ja yhdessä voimme tehdä paljon.

Eesti Vähiliidu tänukiri

Lugupeetud Eve Moor

Suur tänu Vähiliidu poolt kogu teie klubi daamidele mõistmise ja toetuse eest!

Käesoleval aastal oli Eesti Vähiliidu prioriteet koguda annetusi uue, kaasaegse 3D mammograafi ostmiseks meie mammograafiabussi. Vana mammograaf on täielikult lõpetanud oma tegevuse.

10 aasta jooksul on meie bussis käinud uuringutel üle 70 000 naise. Nendest 298 on avastatud rinnavähk. 85-l %on avastatud vähk varajases staadiumis, keda on saadud tervistavalt ravida.

Selleks, et rinnavähi sõeluuringud jätkuksid Eestimaa väikelinnades oli vaja uut mammograafi. Aastast 2021 veebr. läheb meie mammograafiabuss ja uus 3D mammograaf Viljandi Haigla käsutusse. Uus 3D mammograaf võimaldab varakult avastada rinnavähki igas eas naistel ka noorematel. Vähiliit seisab paljude Eesti naiste eest, kelle elusid saaksime päästa, sest varakult avastatud rinnavähk on ravitav. See tähendab reaalselt päästetud elusid, reaalselt võidetud aega lähedastega. Kui me suudame päästa kasvõi ühe inimese elu, on see väärtus omaette.

Parimate soovidega

Maie Egipt

juhatuse esimees

MTÜ Eesti Vähiliit

 

Jõulud on armastuse ja imede aeg.

Oluline on võtta aega ja mõelda, mida

lõppev aasta tähendas meie elus.

Mõistame üha enam kui oluline on leida

pühade saginas aega iseenda ja lähedaste

jaoks ning öelda seda, mida südames tunneme.

Vahel me unustame öelda, kui kallid

nad meile on ja kui hea, et nad on olemas.

Kauneid pühi kogu klubile!

Tervist, jõudu ja edu eesolevateks ettevõtmisteks!

Kohtumiseni järgmisel aastal.

Maie ja vähiliidu pere

 

Lisan kirjale ka väikese ülevaate Eesti Vähiliidu senistest saavutustest.

28 tegevusaasta jooksul on Eesti Vähiliit

· käivitanud rinna, emakakaela- ja eesnäärmevähi sõeluuringute pilootprojekte.

· loonud üle Eesti vähipatsientide tugivõrgustiku, mis liidab 14 ühingut üle 2000 liikme.

· mööda Eestit sõidavad annetajate ja toetajate abiga ostetud vähiliidu mammograafiabuss ning eesnäärme- ja nahavähi mobiilsed diagnoosikabinetid, mis pakuvad võimalust kontrollida oma tervist ka väikestes linnades ja maakohtades, kus vastavaid erialaarste ei ole.

· Vähiliit on korraldanud teavituskampaaniaid, vähinädalaid ja meditsiinitöötajatele suunatud kõrgetasemelisi teaduskonverentse. Samuti oleme välja andnud teadlikkuse laiendamiseks trükiseid, tootnud filme ja teavitusklippe.

Eesti Vabariigi riiklik vähistrateegia lõppes aastal 2015. Eesti Vähiliidu eestvedamisel allkirjastasid 13. septembril 2019 suurürituse „Terve Eestiga vähi vastu“ raames Vabariigi peaminister Jüri Ratas, Rahvusvahelise vähivastase võitluse liidu (UICC) juht Cary Adams ja Eesti Vähiliidu nõukogu esimees dr Vahur Valvere Maailma vähideklaratsiooni. Sellest rahvusvahelise dokumendi allkirjastamisest lähtuvalt loodi riiklik vähitõrje töögrupp Sotsiaalministeeriumi juurde eesmärgiga töötada välja Eesti Vabariigi vähitõrje kümne aasta plaan alates 2021. a. See vähitõrje plaan on oluline iga Eesti inimese jaoks.

Ansambli Puuluup heategevuslik kontsert 1.05.2021 kell 19 ERMis

Tartu Hansa Rotary klubi heategevuslik kontsert

PUULUUP

1.mail 2021 kell 19.00 silla-alal, A-sissepääs.

Tartu Hansa Rotary  klubi kutsub heategevuslikule kontserdile, et toetada Eesti noori andeid nii teaduses, spordis kui kultuurivaldkonnas. Tartu Hansa Rotary on üks Eestis tegutsevast  20st Rotary klubist.

Puuluup aga tutvustab end nii:

Neozombiepostfolk duo Puuluup kutsub teid luuperiga paneeritud elektrohiiukannelde maailma, kus keerlevad poognad, katkevad jõhvid ning Ramo ja Marko vaatlevad vaevu vaoshoitud kirega oma surnuist ärganud rahvapille. Ansambli repertuaar kõneleb kaloririkastest Vormsi pulmatoitudest, platoonilisest armastusest kaasaegsete elektritootmisviiside vastu, loomadest ja muust päevakajalisest ning ajatust. Eestikeelsete laulude kõrval otsib Puuluubi lüürika väljendusvõimalusi ka rohkem ja vähem tundmatute keelkondade vahel ekseldes. Kontserdile sobib kaasa võtta lapsed, ema ning naabrionu, ehkki vahel võib minna pisut lärmakaks. See ei ole lihtsalt mingi kontsert, see on heategevuskontsert.

Koosseis:

Ramo Teder (Pastacas) – hiiu kannel, laul, elektroonika

Marko Veisson – hiiu kannel, laul, elektroonika

www.puuluup.ee

Piletid:
www.piletilevi.ee
www.piletimaailm.ee

Info: Eva Kams +372 529 1451

eva.kams@estkinnisvara.ee

www.hansarotary.ee

 

 

 

Tartu rotary klubide ühiskoosolek 5.03.2020 Deltas

Tartu rotary klubide ühiskoosolek  toimub 05.03.2020 kell 17-19 
Koht: TÜ Delta Keskus auditoorium: 1019
Ühtlasi hea võimalus üle vaadata Tartu uus suurehitus.
Oleme palunud rääkima Digiriigi arengutest Siim Sikkuti, kes on side ja riigi infosüsteemide asekantsler.